Licznik odwiedzin

: 94456 osób

Projekt KAON

Kaon to tzw. Klub Asystentów Osób Niepełnosprawnych. To jednym słowem grupa wolontariuszy otwarta na potrzeby drugiego człowieka, która poświęca swój wolny czas na pomoc potrzebującym.

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek i prasy, wspólne wychodzenie na spacer.

Dzięki tej formie społecznej aktywności uświadamiamy sobie, że obecność drugiego człowieka, który nie tylko poświęca swój czas, ale samego siebie, to najważniejszy dar, jaki można ofiarować człowiekowi przeżywającemu różnorakie trudności życiowe. Wolontariusze stykając się z nieszczęściem bliźniego nabywają szczególnej wrażliwości, która wyzwala w nich chęć podjęcia wyzwania naprawy świata. Wolontariusz dając siebie innym, jeszcze więcej czerpie od tych, którym niesie wsparcie.