Licznik odwiedzin

: 95893 osób

Działania

Wszystkie działania, jakie podejmujemy nakierowane są na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Nasza Grupa OPP Walka o Marzenia nie istniałaby w dużej mierze dzięki wolontariuszom, którzy swoimi działaniami i umiejętnościami wspierają nas. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby brać czynny udział do kontaktu z nami: wolontariat.org@gmail.com

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ma przede wszystkim chęci by ofiarować swój wolny czas na pomoc drugiemu człowiekowi. Biorąc udział w naszych projektach wolontariusze będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy związanej z aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia nowych doświadczeń, które z pewnością zaowocują w kolejnych etapach życia.